اخبار
title

تولید ورق گالوانیزه ۴ میلی متر بصورت رول و عرض ۱۲۵۰ برای اولین بار در غرب آسیا به همت متخصصین شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

۱۱ مرداد ۱۴۰۲
تولید ورق گالوانیزه ۴ میلی متر بصورت رول و عرض ۱۲۵۰ برای اولین بار در غرب آسیا به همت متخصصین شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

تولید ورق گالوانیزه ۴ میلی متر بصورت رول و عرض ۱۲۵۰ برای اولین بار در غرب آسیا به همت متخصصین شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار