mask
title

درباره ورق گالوانیزه

روش گالوانیزه سرد یا گالوانیزه الکتریکی؛ در این روش پوشش دهی به صورت الکترو شیمیایی انجام می شود و از این روش بیشتر برای گالوانیزه کردن قطعات فولادی در کاربردهای خاص استفاده می شود. روش گالوانیزه گرم؛ در این روش ورق های فولادی را در حمام مذاب روی غوطه ور می سازند. فلز روی (Zinc) پوشش مقاومی در برابر خوردگی ایجاد میکند که چسبندگی خود را به فلز پایه در سخت ترین شرایط عملیات شکل دهی حفظ می کند. این پوشش پس از اتمام مراحل شکل دهی همه نواحی فلز پایه را محافظت می کند. برای جلوگیری از خوردگی فولاد بخصوص در مواقعی که سطح مقطع آن پایین بوده و بیشتر در معرض خوردگی باشد این عمل از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. هر چه میزان پوشش روی در دو سطح ورق بیشتر باشد اصطلاحاً کوتینگ ورق بالاتر می رود. ضخامت پوشش ورق های گالوانیزه به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله: • شرایط سطحی ورق شامل چگونگی بازشویی، اسیدشویی، پیشگرم و ... • کار سرد انجام شده قبل از گالوانیزه کردن • زمان فرو بردن ورق در مذاب روی • سرعت خارج کردن ورق از مذاب روی • سرعت سرد کرد ورق ...