اخبار
title

گزارش تصویری // ادامه عملیات احداث “کارخانجات نورد سرد” با عزم و اراده تلاشگران شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
گزارش تصویری // ادامه عملیات احداث “کارخانجات نورد سرد” با عزم و اراده تلاشگران شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

ادامه عملیات احداث “کارخانجات نورد سرد” با عزم و اراده تلاشگران شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

 

پارس ساختار نماد تلاش و ايستايى