آزمایشگاه کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی این شرکت,در حین تولید و همچنین پس از فرایند تولید , آزمایشهای مختلفی از قبیل آزمون کشش, آزمون خواص متالوژیکی پوشش, آزمون ضخامت پوشش, آزمون چسبندگی پوشش و ... را مطابق با استانداردهای روز ملی و بین المللی بر روی ورق های تولیدی شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز انجام می دهد تا محصول نهایی, کیفیت مناسب و استانداردهای لازم جهانی را داشته باشد.