آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمایشگاه کنترل کیفی

بازرسی و کنترل کیفی محصول در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز :
واحد کنترل کیفی این شرکت,در حین تولید و همچنین پس از فرایند تولید , آزمایشهای مختلفی از قبیل آزمون کشش,آزمون خواص متالوژیکی پوشش , آزمون ضخامت پوشش , آزمون چسبندگی پوشش و ... را مطابق با استانداردهای روز ملی و بین المللی بر روی ورق انجام میدهد تا محصول نهایی تولیدی , کیفیت مناسب و مورد قبول را داشته باشد.