۰۱
مرداد

بازدید آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری و هیات همراه از توانمندی های گروه صنعتی پارس ساختار

بازدید آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات همراه از توانمندی های گروه صنعتی پارس ساختار