20
آگوست

بازدید جناب آقای دکتر امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از روند پیشرفت پروژه احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

بازدید جناب آقای دکتر امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از روند پیشرفت پروژه احداث کارخانجات نورد سرد شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز با حضور جناب آقای دکتر اباذر مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار