۱۶
آذر

حضور نایب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار در غرفه مجموعه معدنی و فولادی این گروه صنعتی

حضور دکتر نواده اباذر نائب رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار در غرفه مجموعه معدنی و فولادی این گروه صنعتی و دیدار با میهمانان و مدیران مختلف شرکت ها و واحدهای تولیدی