۰۹
تیر

گزارش تصویری// رونق چرخ های تولید به همت نیروهای توانمند شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز

رونق چرخ های تولید به همت نیروهای توانمند شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز