۲۱
فروردین

قاب تصویری ۲۰ فروردین//ادامه عملیات احداث “کارخانجات نورد سرد” با عزم و اراده تلاشگران شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار