مزایای ورق های گالوانیزه

- طول عمر ورق های گالوانیزه در محیط های خورنده حدود 20 تا 70 سال است.
- ظاهر شفاف و زیبای ورق گالوانیزه به نسبت ورقهای فولادی،یکی از مزایای این نوع ورق به حساب می آید.
- هزینه عملیات گالوانیزاسیون، نگهداری و تعمیرات ورق های گالوانیزه کمتر می باشد.
- با این روش، همه سطوح ورق اعم از فرورفتگی ها، گوشه ها و لبه های ورق پوشش داده شده و از خوردگی جلوگیری می شود.
- امکان فرم دهی و شکل دهی آسان و همینطور قابلیت جوشکاری یکی دیگر از مزایای ورق گالوانیزه است.
- محصولات گالوانیزه کروماته خاصیت رنگ پذیری دارند که باعث مقاومت زیاد در برابر خوردگی می شوند.
- پوشش گالوانیزه گرم سخت تر و 5 برابر مقاومت سایشی بیشتر نسبت به روش های دیگر (مانند پوشش دهی رنگی) دارد.