mask
title

معرفی خط تولید ورق گالوانیزه

در شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز، ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم پیوسته تولید می شود که از محاسن روش فوق در مقایسه با روش های دیگر می توان به مقرون به صرفه بودن، امكان ايجاد ضخامت های کنترل شده و مورد درخواست و همچنین استحكام و چسبندگی بالای پوشش گالوانيزه اشاره نمود. رول های ورودی از انبار مـواد اولیـه در ابتـدای خــط، با استفاده از ماشین های رول بازکن، بازشده و پس از برشکاری ابتدا و انتهای ورق، به يكديگر جوش شده و به صورت يک نوار پيوسته وارد خط تولید می شود. در اولین مرحله ورق گالوانیزه از قسمت شستشو که شامل مواد قلیایی می باشد عبور کرده و سطح ورق طی مراحل چربی زدايی، برس زنی و شستشو با آب گرم تميز می شود. در ادامه مسیر، ورق از قسمت اسیدشویی عبور کرده و تمامی اکسیدهای موجود بر روی ورق از بین رفته و پس از گذر از فلاکس تانک وارد كوره های پيشگرم شده و آماده ورود به حمام مذاب روی (Zn) می گردد. بعد از عبور از حمام مذاب روی، لايه نازکی از فلز روی در هر دو سطح ورق می نشيند. بلافاصله بعد از خروج از حمام مذاب، ضخـامت فلـز روی پوشش داده شـده بر سطوح ورق، توسـط جـت هـوا تنظيـم می گردد. در مرحله خنک کاری ورق قبل از ورود به تانک آب و رساندن آن به دمای محيط ابتدا دمـش هــوا دمــای ورق را کاهـش داده و سپس توسـط غـوطـه وری در آب سختی گیری شده، سـرد می گردد. در پايان دمش هـوای گرم، ورق را کاملا خشک می نمايد. ضخامت فلز روی پوشش داده شده بر سطوح ورق توسط دستگاه ضخامت سنج کنترل می گردد. در مرحله بعد، پس از خشک شدن ورق، عمليات شیمیایی كروماته کردن انجام می گردد. این عملیات، سطح ورق گالوانیزه را در برابر رطوبت حفاظت نموده و خطر تشکیل شوره سفید بر روی سطح ورق را کاهش می دهد. در انتهای خط، پس از انجام بازرسی های لازم، ورق پیوسته توسط قیچی برشکاری گردیده و بوسیله دستگاه رول جمع کن طبق نیاز و سفارش مشتری در تناژهای مختلف بشکل کلاف در آمده و پس از بسته بندی به بازار مصرف عرضه می گردد. در مراحل مختلف تولید و نیز پـس از اتمام پروسه تولید، بصورت مداوم توسط بخش کنترل کیفی نمونه برداری انجام و بررسی های لازم در آزمایشگاه بعمل می آید.