mask
title

تمهیدات زیست محیطی

رسیدن به توسعه پایدار و آینده مطلوب و تحصیل توسعه مستمر، کوششی ورای توسعه اقتصادی را می طلبد. بهره‏‌مندی از محیط زیست مطلوب در کنار شاخص‌های رشد اقتصادی و اجتماعی می تواند از طریق استقرار نظام مدیریت سبز در سطح کشور و اجرای برنامه های صنایع سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز توسط آحاد فعالین صنعت، محقق گردد. شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز، از پیشگامان حفظ تعادل زيست محيطی به عنوان یکی از اركان توسعه پايدار در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی خود است. برنامه‌ریزی جهت کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی با استفاده از روش‌های به روز در خطوط تولید، ایجاد خطوط بازیافت اسید، برنامه‏ریزی و مطالعه در زمینه استفاده از پساب ها و سیستم‌های مدرن تصفیه آب، برنامه ریزی دقیق در جهت مدیریت مصرف مواد اولیه و کاهش ضایعات از اهم فعالیت های زیست محیطی در زنجیره تامین این مجموعه می باشد. گسترش و ایجاد فضای سبز، متناسب با شرایط آب و هوائی منطقه در جوار کارخانجات زیرمجموعه نیز از دیگر اقدامات ارزنده این شرکت می‌باشد.